Om Fyrföreningen

Föreningen Fyrtornet u.p.a.

Föreningen Fyrtornet u.p.a. har under 90 år varit fyrens beskyddare och ledsagare. För att förhindra att fyren skulle rivas köptes den 1932 med tillhörande tomt och kringliggande byggnader av den då nybildade ekonomiska föreningens första ordförande, Georg Samuelsson. Två år senare överläts fyren formellt till Föreningen Fyrtornet. Fyren och fyrtomten har ända sedan införskaffandet nyttjats av fyrmedlemmarna och deras familjer för tillfälligt boende, rekreation och allehanda fritidsaktiviteter under både semester och annan fritid. I denna nya skepnad har Skage fyr varit ett uppskattat och omtyckt inslag i den vackra kustmiljön vid Hammarö sydspets fram till våra dagar.

Ett av föreningens främsta syften är att förvalta och bevara fyren och dess närmiljö på ett sådant sätt att dess ursprungliga karaktär i görligaste mån bibehålles. De nuvarande medlemmarna i fyrföreningen, tillika ägarna av fyren, utför detta arbete. Betydande insatser görs varje år av föreningens medlemmar för att förvalta fyren, dess kringliggande byggnader och fyrtomten. Föreningen får inga bidrag i någon form för bevarandet av fyren utan allt underhåll bekostas av föreningens medlemmar.

Kontakta fyrföreningen: info@skagefyr.se

Boka fyren (Obs! Endast för medlemmar)