Fotografier

Blå himmel på sydspetsen

Foto 1-3: Lisa Olaison, NWT

Foto 4-5: Conny Claesson, Föreningen Fyrtornet u.p.a.

Foto 6: Okänd