SKAGE FYR – EN PRIVATÄGD FYR

Foto: Lisa Olaison, NWT

Skage fyr på Hammarö sydspets ägs och förvaltas av medlemmarna i Föreningen Fyrtornet u.p.a.

Fyren nyttjas som fritidshus och sommarstuga av fyrmedlemmarna. Då fyren med tillhörande tomtmark och kringliggande byggnader är privat område uppmanas besökare till sydspetsen att respektera hemfridszonen och använda den anlagda gångstigen väster om fyren till och från sjön. Det är dock naturligtvis tillåtet att vistas i området runtomkring fyrtomten. Att sitta på de karga och vackra klipporna nere vid Vänerhavets strand, höra vågorna slå och äta medhavd matsäck är ett populärt utflyktsmål för både vuxna och barn.

För er som vill besöka vår vackra fyr och se hur den ser ut inuti har vi öppet hus en gång varje sommar i samband med internationella fyrdagen. Denna dag är allmänheten välkommen för en visning av fyren inklusive gratis guidning under ledning av våra kunniga fyrmedlemmar.

Internationella fyrdagen – Öppet hus

Den internationella fyrdagen infaller varje år på den tredje söndagen i augusti (i år den 18 augusti 2024). Öppettid på Skage fyr är kl. 11-14.

Allmänheten är denna dag varmt välkommen att besöka vår älskade fyr och få en inblick i hur livet kunde vara för forna tiders fyrvaktare och deras familjer.

Vänligen observera att all vistelse på fyrföreningens tomt och inuti byggnader sker på egen risk. Tänk på att trappan upp till fyrtornet är brant och att det inte finns någon ledstång. Du som förälder/vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Lokalerna är tyvärr inte anpassade för personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation.

Fyrens historia

Hammarö Skage Fyr uppfördes år 1872 av Wenerns Seglations Direktion. Fyren var en varningsfyr med enbart rött blinkande sken som varnade för de illa beryktade ”Skagegrisarna”, några lömska grund strax utanför och söder om Hammarös sydspets.

Det var bygg- och fyrmästare Anders G. Andersson som konstruerade fyren. Anders var även byggmästare för flera andra fyrar längs med Vänerns kust. Den som befinner sig inne i fyren kan fortfarande se hans initialer målade över köksdörren till fyrstugan.

De första fyrvaktarna vid Skage fyr var dock kvinnor. Anders G. Andersson var en eftertraktad byggmästare längs med Vänerns kust och hade inte möjlighet att bosätta sig i fyren på heltid. Enligt kyrkoböckernas husförhörslängder flyttade fyrvakterskan Stina Andersdotter till Hammarö och fyren i slutet av 1873. Stina Andersdotter var Anders G. Anderssons storasyster. Även om det inte framgår av kyrkoböckerna ska även en annan kvinna vid namn Stava ha bott där ute på fyren tillsammans med Stina under de första åren, tills dess att även Anders och hans familj flyttade in permanent. Anders dog 1903, och då tog Stina för första gången formellt över kontraktet som fyrvaktare vid Skage fyr. Hon var enligt kyrkoböckerna bosatt i fyren fram till hösten 1908, då hon vid 73 års ålder flyttade till Karlstad.

I samband med detta tillträdde Johan Olsson tjänsten som fyrvaktare. Han var son till August och Kristin Olsson på Säterholmens fyr, och hans livsöde var därför nära nog förutbestämt. För att klara försörjningen bedrev fyrvaktarfamiljen fiske, småjordbruk med djurhållning och båtbyggeri utöver arbetet med att driva fyren. Rester av denna verksamhet kan ses runtom på holmen idag.

År 1930 avled fyrvaktare Johan Olsson efter en svår sjukdom, endast 49 år gammal, och den sista fyrvaktarfamiljen lämnade fyren. 1932 lades den ned som fungerande varningsfyr. I blott 60 år tjänade fyren sitt ursprungliga syfte, nämligen att ledsaga sjöfarten. Därefter har Föreningen Fyrtornet u.p.a. i över 90 år varit fyrens beskyddare och ledsagare. I denna skepnad fungerar Skage fyr fortfarande som ett viktigt landmärke för sjöfararna i norra Vänerns vatten och skärgård, inte minst för fritidsbåtägare.

Boka fyren (Obs! Endast för medlemmar)